Школа без насиља

Наша  школа  је  8.10.2014. године у оквиру дечије недеље потписала протоколе о заједничком раду на спровођењу програма “Школа без насиља – ка безбедном и подстицајном окрижењу за децу” са школском управом Сомбор, институцијама и установама и локалне заједнице које могу допринети у превенцији и решавању проблема насиља у школи.

Успостављено је партнерство школе на превенцији насиља са: Општином Оџаци, полицијском станицом Оџаци, центром за социјални рад, информативним центром Оџаци и домом здравља Оџаци.

Програм “Школа без насиља” у нашој школи спроводи се од 2012. године.

IMG_5071  IMG_5072IMG_5084  IMG_5087 IMG_5086  IMG_5074 IMG_5078  IMG_5090