Савет родитеља

Чланове Савета родитеља чине по један представник родитеља ученика сваког одељења. Савет родитеља:

Илијана Босић 1. разред

Миља Коцић 2. разред

Недина Филиповић 3. разред

Милица Бељански 4. разред

Лидија Јовановић 5-1 разред

Соња Раденковић 5-2 разред

Драгана Ђорђевић 6-1 разред

Весна Петковић 6-2 разред

Ана Ђорђевић 7-1 разред

Славица Кнежевић 7-2 разред

Јелена Анђелковић 8. разред