Наставно особље

Душанка Тричковић – Српски језик и књижевност

Ивана Раковић – Српски језик и књижевност

Јелена Драшковић Манић – Српски језик и књижевност

Љубиша Тричковић – Руски језик

Госпођинка Крстић – Енглески језик

Ивана Момчиловић – Енглески језик

Младен Николић – Математика

Наташа Кецман -Математика и физика

Драган Бојанић – Физичко васпитање

Давор Момчиловић – Физичко васпитање

Драгана Вукашиновић – Музичка култура

Владимир Поповић – Ликовна култура

Гордана Стојсављевић – Историја

Александра Миленковић – Географија

Светлана Машуловић – Биологија

Томислав Стојковић – Хемија

Драгана Маринковић – Техичко и информатичко образовање

Љиљана Стојковић – Техничко и информатичко образовање

Драган Мироницки – Информатика и рачунарство

Радо Тодоровић – Верска настава

Данијела Тодоровић – Грађанско васпитање

Бошко Аралица – Грађанско васпитање

Марјана Влајнић – Грађанско васпитање

Снежана Павловић – Учитељица

Радица Илић – Учитељица

Љиљана Спасић – Учитељица

Ана Стојковић – Учитељица

Виолета Вучковић – Учитељица