КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА ОСНОВНИХ ШКОЛА ЗА ШК.2015/2016.

СРПСКИ ЈЕЗИК

 

 

 

 

Књижевна олимпијада     

школско
општинско
окружно
републичко

школско

до краја фебруара 2016.
          19. март     2016.
            3.  април   2016.
           28.  мај       2016.
   до краја фебруара 2016.
            5. март      2016.
             2. април    2016.
           14. мај         2016.
 општинско
 окружно
републичко
СТРАНИ ЈЕЗИК      
школско
општинско
окружно
републичко
 до краја јануара   2016.
        20.фебруар    2016.
        12. март         2016.
          8.   мај          2016.
ИСТОРИЈА 
школско
општинско
окружно
републичко
          фебруар       2016.
         6. март          2016.
        23. април       2016.
         22.  мај          2016.
ГЕОГРАФИЈА
општинско
окружно
републичко
       13. март          2016.
         2.  април       2016.
       21. мај             2016.
МАТЕМАТИКА
школско
општинско
окружно
републичко
       23.јануар        2016.
   27. фебруар        2016.
   19.март               2016.
   23. април            2016.
ФИЗИКА 
школско
општинско
окружно
републичко
    19 . фебруар      2016.
    13 . март            2016.
    10. април           2016.
   7-8. мај               2016.
ХЕМИЈА 
  школско
општинско
окружно
републичко
  28. фебруар        2016.
    5. март              2016.
    3. април            2016.
 21-22.   мај          2016.
БИОЛОГИЈА  
  школско
општинско
окружно

републичко

 друга половина фебруара
  6 . март              2016.
  9. април             2016.
 15.  мај                2016.
РАЧУНАРСТВО И

ИНФОРМАТИКА

општинско
окружно
републичко
 21.  фебруар       2016.
   5.  март             2016.
  2.  април            2016.
ТЕХНИЧКО

ОБРАЗОВАЊЕ

школско
општинско
окружно
републичко
  1. фебруар         2016.
26.  март             2016.
 2. апри               2016.
 13-14. мај           2016.
” ШТА ЗНАШ  О САОБРАЋАЈУ ” 
школско
општинско
окружно
републичко
фебруар-март     2016.
 23.   априла        2016.
  7.     мај             2016.
 20-21. мај           2016.