Наша учионица

Интегративни дан

У другом разреду 9.10.2018.  одржан интегративни дан  на тему “Улога човека у природи”.

                            1. час  –  српски  језик

Час смо почели игром.На једном крају учионице био је залепљен папир  ВОЛИМ, а на другом крају НЕ ВОЛИМ.Читам реченице, а ученици се опредељују за одговор тако што ће стати у крај учионице у коме пише ВОЛИМ или НЕ ВОЛИМ.  На пример: Маја је бацила отпад у канту за ђубре. Дечак  је праћком погодио птицу. Марко је посадио дрво.Следећа активнос је подела ученика у 7  група (извлаче папириће по бојама и тако формирају групе).Свака група има задатак да смисли строфу од четири стиха на тему лепог понашања у природи. Почетак стиха мора почети задатим словом, да би добили азбуку лепог понашања. Преостала два стиха на џ и ш смишљамо заједно. Пример како су урадиле две групе:

Сутра деца покупиће смеће           
Тако  планета  чистија  биће.         
Ћао рећиће  чиста  планета,           
Успеће  труд све  деце  света.   
Фаца  од  планете  сада  је  тужна,      
Хајде  да  је  очистимо  да  не  буде  ружна,
Цвет  је  процветао  и  свет  улепшао, Чека  цвет  да  човек  очисти  свет.

2. час  –  математика
  Свако  је  добио  наставни  листић са задацима о сабирању и одузимању према  својим  могућностима. Сваки  задатак  је објашњен и урађен .
Додела диплома ученицима који су тачно  решили наставне листиће.

3. час  –  свет око нас 

Преко  презентације  поновили улогу човека у природи и  договорили се шта ћемо  даље  радити: 

1. На ликовном смо направили кућице  за птице које ћемо окачити у дворишту школе.

2. У  школском дворишту ћемо засадити “наше дрво”.

3. У парку ћемо покупити ђубре које није бачено у канту.